Safety-bidraget for danske flyafgange nedsættes til 5,25 kr.
15.09.2016

Trafik- og Byggestyrelsen agter at regulere safety-bidragssatsen, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark sættes ned fra 5,50 kr. til 5,25 kr. pr. 1. januar 2017.

Safety-bidraget betales af alle luftfartsselskaber, som foretager en offentlig tilgængelig flyvning fra en dansk lufthavn. Bidraget betales for hver passager på den pågældende rejse, med undtagelse af passagerer under 2 år, transit- og transferpassagerer samt luftfartsselskabets personale på tjenesterejse. Luftfartøjet, der benyttes, skal derudover være godkendt til mere end 10 passagersæder eller have en maksimal startvægt på mere end 5.700 kg.

Reguleringen af satserne vil blive indarbejdet i ’Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet’ sammen med reguleringen af de øvrige gebyrer med forventet ikrafttrædelse 1. januar 2017, med forbehold for den endelige kundgørelse af bekendtgørelsen.

Se notat ’Regulering af safety-bidragssatser for 2017’ for mere information om den metode og data, der ligger til grund for reguleringen.
Sidst opdateret: 15.09.2016