Nye regler om arbejdsmiljø for flyvebesætningsmedlemmer
27.09.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udgivet en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.

I den nye bekendtgørelse, Bek. 1179/2016, tilpasses reglerne om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet samt reglerne om supplerende arbejdsmiljøuddannelse til de generelle regler, der gælder for andre erhverv.

Herudover indføres regler, som skal sikre beskyttelse mod de farer, der er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling.

Læs hele bekendtgørelsen på Retsinformation.dk via linket i højre kolonne.
Sidst opdateret: 29.09.2016