Nye regler om security for luftfarten i Grønland
01.09.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag, den 1. september 2016.

Den nye bekendtgørelse giver mulighed for at skelne mellem indenrigsflyvninger og internationale flyvninger for så vidt angår sikkerhedsforanstaltninger (security). Fremover vil det være muligt at få godkendt alternative sikkerhedsforanstaltninger for indenrigsflyvninger, hvis en risikovurdering har dokumenteret, at de alternative sikkerhedsforanstaltninger ikke vil kompromittere sikkerheden (security).

Udover at give mulighed for alternative sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med indenrigsflyvninger, indeholder bekendtgørelsen bestemmelser om:

  • udarbejdelse af et sikkerhedsprogram for luftfart i Grønland (GASP)
  • udarbejdelse af sikkerhedsplaner for lufthavnene og luftfartsselskaber
  • sikkerhedsforanstaltninger for lufthavne og luftfartsselskaber
  • internationale flyvninger med fragt og forsyninger
  • krav til uddannelse af personale
  • etablering af lufthavnssikkerhedskomité
  • rapportering, godkendelser, tilsyn mv.

Du finder et link til bekendtgørelsen i kolonnen til højre.
Sidst opdateret: 01.09.2016