Høring over ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdet
18.10.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet nye bekendtgørelser for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2017, hvori de fleste satser nedsættes. Bekendtgørelserne sendes hermed i høring med frist den 11. november 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet tre nye bekendtgørelser, hvori gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. for hhv. Danmark, Færøerne og Grønland reguleres.

Satserne i gebyrbekendtgørelserne er beregnet jf. finansministeriets budgetvejledning: omkostninger og over-/underskud på de enkelte gebyrordninger delt med det forventede antal udstedelser på ordningen.

Trafik- og Byggestyrelsen budgetterer i 2017 med indtægter fra branchen på 87,1 mio. kr. i form af gebyrer og afgifter. Til sammenligning var der primo 2016 budgetteret indtægter fra afgifter og gebyrer for 91,1 mio. kr. (begge er ekskl. kalkulatoriske poster).

Bekendtgørelsen sendes hermed i høring med frist den 11. november 2016.
Reguleringen af gebyrerne følger dels af § 148 i Bekendtgørelse af lov om luftfart, dels af § 31 i Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.

Bekendtgørelsen sendes i høring nu for at kunne træde i kraft 1. januar 2017.


Se høringen på Høringsportalen via linket i højre kolonne
Sidst opdateret: 18.10.2016