Oplysning om fejlagtig publicering af EU-Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 2016/1377
07.10.2016

EU-Kommissionen har ved en fejl publiceret ’gennemførelsesforordning nr. 2016/1377 af 4. august 2016’ - som bl.a. opstiller fælles krav til luftfartstjenester - i Europæiske Unions Tidende. Trafik- og Byggestyrelsen beder derfor danske interessenter se bort fra denne forordning.

Forordningen er fortsat tilgængelig på internettet i alle EU’s sprogudgaver, men Kommissionen har oplyst, at den vil blive tilbagekaldt.

Når den engelske udgave af forordningen er endeligt afklaret, vil den samt alle øvrige sprogudgaver blive publiceret i Europæisk Unions Tidende (EU Journal) på ny og med et nyt nummer, så der ikke opstår misforståelser.
Kontakt

 
Sidst opdateret: 07.10.2016