Luftfarten er fortsat en meget sikker transportform – både internationalt og i Danmark
14.11.2016

Sikkerheden i dansk luftfart er fortsat i top. Der sker stadig færre havarier i forhold til mængden af trafik. Det viser tal fra Trafik- og Byggestyrelsens årlige sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2015, der netop er offentliggjort.

På globalt plan falder antallet af fatale havarier med større passagerfly fortsat. Der var i 2015 alene 6 større flyvehavarier, hvilket er det laveste niveau i de seneste fem år.  

I dansk civil luftfart var der ingen havarier i 2015 inden for kommerciel lufttransport. I privatflyvning og anden flyvning sker havarier hyppigere, men den nedadgående tendens, der er set i tidligere år, fortsætter i 2015. Der var i 2015 desværre et enkelt fatalt havari med svævefly. Der ses i 2015 en markant forbedring inden for privatflyvningen sammenlignet med 2014. De danske sikkerhedsmål for dansk civil luftfart er i 2015 overholdt.

Trafik- og Byggestyrelsens løbende tilsynsindsats viser, at det generelle sikkerhedsniveau i dansk civil luftfart i 2015 lå på et højt og tilfredsstillende niveau. Det store flertal af de konstaterede afvigelser i branchen er afhjulpet inden for de angivne frister og har ikke sikkerhedskritisk karakter.

Styrelsen udvælger områder til en særlig tilsynsindsats hvert år. I 2015 var det bl.a. uautoriseret indtrængen i luftrum og offshore helikopterflyvning. Her har der været udfordringer, som har påkaldt sig ekstra opmærksomhed, vejledning og opfølgning.

Sikkerhedsrapporten indeholder et temakapitel om en ny reguleringsramme for luftfartssikkerhed i EU, som EU-Kommissionen spillede ud med i 2015.
Sidst opdateret: 14.11.2016