Reglerne for lufttrafiktjeneste er opdateret
10.11.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har netop udstedt to bestemmelser om lufttrafiktjeneste; ’Bestemmelser om drift af lufttrafiktjeneste (BL7-8)’ og ’Bestemmelser for etablering af lufttrafiktjeneste (BL 7-21 A)’. BL’erne træder i kraft 1. januar 2017.

Bestemmelserne indeholder ingen indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende ret, men er blot blevet opdateret på områder, hvor der nu gælder EU regler.

BL 7-8 er opdateret så den udelukkende er gældende for Grønland og Færøerne.

BL 7-21 A er ændret, så den nu er gældende for hele Rigsfællesskabet.

Bestemmelserne indeholder derudover kun redaktionelle og lovtekniske ændringer.


Se BL’erne på Retsinformation.dk via linket i højre kolonne
Mere information
Sidst opdateret: 10.11.2016