Revision af regler om indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder
01.12.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har netop udstedt to bestemmelser om indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder. Begge træder i kraft den 1. januar 2017.

Den ene bestemmelse – BL 8-15 – tilpasser de danske regler til de nye EU-regler i forordning 376/2014 om indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder. Bestemmelsen indeholder blandt andet bestemmelser om indberetningsformat og om Danmarks kompetente myndighed på området.

Den anden bestemmelse – BL 8-10 – gælder alene for Færøerne og Grønland og er en revision af de gældende regler. Med BL 8-10 bliver især indberetningskataloget revideret. Fremover kan indberetning ske elektronisk, og som noget nyt åbnes for frivillig indberetning.

Begge bestemmelser kan læses på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside via linket i højre side.
Sidst opdateret: 01.12.2016