Høring over udkast til bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område
06.12.2016

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet regler om flyvning med droner uden for bymæssigt område – herunder krav om dronetegn, registrering og forsikring. Bekendtgørelsen erstatter BL 9-4 og forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.

Trafik- og Byggestyrelsen har vurderet, at der er behov for at fastsætte regler for flyvning med droner uden for bymæssigt område grundet sikkerhedsmæssige hensyn, herunder sikring af privatlivets fred.  

Flyvning med droner uden for bymæssigt område har hidtil været reguleret af BL 9-4. Når den nye bekendtgørelse træder i kraft, vil BL 9-4 alene gælde for Færøerne og Grønland.

Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. regler om, at en drone skal være registreret. Trafik- og Byggestyrelsen tildeler droneejeren et personligt registreringsnummer, som skal sættes på dronen. Føreren af en drone skal endvidere have et dronetegn for at flyve med droner uden for bymæssigt område. Dronetegn opnås ved at bestå en test om reglerne om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Testen gennemføres på en hjemmeside, der er godkendt til dette formål af Trafik- og Byggestyrelsen.

Endvidere fastsætter bekendtgørelsen regler om, at droner skal være dækket af en ansvarsforsikring.

Mikrodroner (droner under 250 g) undtages fra visse krav i bekendtgørelsen, herunder registrering, dronetegn og forsikring, da det vurderes, at der ikke er samme sikkerhedsmæssige risiko ved flyvning med disse droner uden for bymæssigt område.

Bekendtgørelsen indeholder desuden regler om en generel hensyntagen til omgivelserne, ligesom der fastsættes krav om afstand til visse lokationer af hensyn til sikkerheden og privatlivets fred.

Medlemmer af en anerkendt modelflyveorganisation, som udelukkende flyver fra en godkendt modelflyveplads, er undtaget fra kravene om dronetegn og registrering.

Fristen for at fremsende bemærkninger til bekendtgørelsen er den 16. januar 2017 – eventuelle bemærkninger fremsendes til kand@tbst.dk eller til anma@tbst.dk.

Bekendtgørelsen udstedes på baggrund af en ændring af lov om luftfart (lov nr. 602 af 4. juni 2016), som er vedtaget af Folketinget.
Kontakt
Luftfartsinspektør
Klavs Andersen
Luftfartsinspektør
Anders Madsen
Fuldmægtig
Maria Michelsen
Sidst opdateret: 06.12.2016