Dansk version 2.0 af State Safety Programme for luftfart
11.01.2017

Det første såkaldte danske State Safety Programme (SSP) for luftfart blev publiceret i 2014. Nu foreligger 2. udgave af dette program, som hermed offentliggøres.

Den Internationale Civile Luftfartsikkerheds Organisation (ICAO) kræver, at landene har et SSP. Et SSP skal forholde sig til ICAO's overordnede krav i forhold til flyvesikkerhed og sikre, at alle relevante elementer i medlemsstatens sikkerhedssystem er til stede og opdaterede.

De væsentligste ændringer sker på basis af ændringer i de internationale retningslinjer, som ligger til grund for programmet.

Ændringerne i SSP har ikke nogen direkte betydning for virksomhederne.

Du finder en pdf-version af den danske SSP i spalten til højre. De passager, der er ændret i forhold til den første version, er markeret med streger i margen.
Mere information
Sidst opdateret: 12.09.2017