Danmarks bilaterale luftfartsaftaler er nu offentligt tilgængelige
03.02.2017

Alle Danmarks bilaterale luftfartsaftaler er nu tilgængelige på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

En bilateral luftfartsaftale er en folkeretlig aftale mellem to landes regeringer. Luftfartsaftaler regulerer blandt andet landenes udpegning af luftfartsselskaber til ruteflyvning, fastsætter hvilke byer der må flyves imellem, hyppigheden af beflyvningen samt safety- og securityforhold.

På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk er de bilaterale luftfartsaftaler og dertil hørende relevante dokumenter opdelt i en mappestruktur. Under hver mappe findes en beskrivelse af mappens indhold, og disse beskrivelser udarbejdes og opdateres løbende.
 
Hvis der er andre dokumenter tilknyttet en aftale, end dem, der ligger i den relevante mappe, vil det fremgå af beskrivelsen af mappens indhold.

Find de bilaterale luftfartsaftaler via linket i højre spalte.
Mere information
Find de bilaterale luftfartsaftaler her
Sidst opdateret: 05.10.2018