Høring over fremtidig praksis ved godkendelser af GPS-baserede procedurer
23.02.2017

På baggrund af ønsker fra branchen foreslår Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en ændret praksis for godkendelse af PBN-procedurer til anflyvning af VMC-flyvepladser og –helikopterflyvepladser uden lokal lufttrafiktjeneste. Frem til den 22. marts kan branchen bidrage med kommentarer til styrelsens forslag.

På baggrund af konkrete anmodninger fra dele af den danske luftfartsbranche og efter internationale regler på området nu rummer mulighed for at godkende GPS-baserede procedurer, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderet mulighederne for at ændre praksis for godkendelse af PBN-procedurer til anflyvning af VMC-flyvepladser uden lokal lufttrafiktjeneste.

Dertil kommer en foreslået ny praksis for private ikke-godkendte helikopterflyvepladser, der ikke anvendes som HEMS-flyveplads.

De procedurer, der er tale om, er henholdsvis

•    ’Point in Space’ (PinS)-procedurer for private helikopterflyvepladser
•    ’Required Navigation Performance’ (RNP)-procedurer for private eller offentlige godkendte VMC-flyvepladser

Procedurerne vil kunne bruges i luftrumsklasse G under 3000 fod.

Styrelsens forslag til ny praksis fremgår af det vedhæftede dokument i spalten til højre, hvoraf det også fremgår, hvordan du fremsender evt. kommentarer til styrelsens ny praksis.

Den endelige fastlæggelse af ny praksis vil blive kommunikeret i en AIC.
Mere information
Kontakt
Luftfartsinspektør
Bo Feldberg
Sidst opdateret: 23.02.2017