Høring over ændrede regler om flyvning over støjfølsomme naturområder
24.02.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ny BL om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark. BL’en har høringsfrist 24. marts 2017

De naturområder der er omfattet af BL’en bliver justeret, så de er i overensstemmelse med de fuglebeskyttelsesområder og habitatområde, der er udpeget af EU.

Justeringen indebærer, at 6 mindre områder bliver udtaget af kortbilaget i BL’en og den tilhørende liste, da Miljøstyrelsen ikke længere anser disse områder for støjfølsomme.

Derudover er der indarbejdet små justeringer af afgrænsningen af en række områder.

Alle justeringerne indebærer en reduktion i omfanget af støjfølsomme områder, og der vil derfor ikke være skærpede krav til luftfarten, men derimod en mindre lempelse.

Udover ændringen af områderne i BL’en, er der alene foretaget nogle redaktionelle og lovtekniske ændringer.

Læs høringen på Høringsportalen i højre kolonne.
Sidst opdateret: 24.02.2017