Få medindflydelse på den fremtidige udvikling af luftrummet i Danmark
28.04.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Forsvaret inviterer hermed alle interesseorganisationer og lufttrafiktjenester til at bidrage til at færdiggøre planen ”Dansk luftrumsudvikling og udviklingspotentialer 2016+”. Målet er, at planen bliver et alment accepteret værktøj til at beslutte og styre hensigtsmæssige tiltag vedrørende det danske luftrum.

Det er vigtigt for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at indretningen og udviklingen af det danske luftrum sker på en så hensigtsmæssig og transparent måde som muligt.

Foranlediget af, at der i EU-regi i de senere år er udstedt en række forordninger på området – og flere er i vente – har Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen sammen med Forsvaret derfor taget initiativ til at udarbejde et udkast til plan for udviklingen af den fremtidige luftrumsstruktur m.m. i Danmark. Det sker for at sikre, at nationale behov og ønsker bedst muligt integreres med tiltag, der iværksættes på internationalt niveau.

Indretningen af luftrummet og de regler og procedurer, der gælder for dets anvendelse, har afgørende indflydelse på luftrumsbrugernes mulighed for at benytte luftrummet. Ofte er ønskerne og behovet for de forskellige brugere fælles. Indimellem er der divergerende synspunkter, og derfor er en afvejning af de forskellige behov nødvendig.

Efter denne høring vil de indkomne bidrag blive drøftet med relevante interessenter. Herefter udsendes den endelige plan, som kan danne grundlag for initiering og styring af de besluttede tiltag for det danske luftrum.

Planen opdateres med jævne mellemrum for at afspejle den generelle udvikling – udkastet indeholder derfor et forslag om en opdateringscyklus på to år.

Udkastet til ”Dansk luftrumsudvikling og udviklingspotentialer 2016+” kan downloades her (Word).

Styrelsen anmoder om, at eventuelle kommentarer og ændringsforslag sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på vores hovedmailadresse på info@tbst.dk senest d. 31. maj 2017.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Luftfartsinspektør Bo Feldberg på tlf. nr. 41780038 eller på mail info@tbst.dk.
Kontakt
Luftfartsinspektør
Bo Feldberg
Sidst opdateret: 28.04.2017