Høring over udkast til ændring af gebyrbekendtgørelser på luftfartsområdet
06.04.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ændringsbekendtgørelser til gebyrbekendtgørelserne på luftfartsområdet. Høringen har frist den 8. maj 2017.

Ændringsbekendtgørelserne indfører en række ændringer i gebyrbekendtgørelserne på luftfartsområdet:
  • Der indføres et gebyr for registrering af ejere af droner til brug uden for bymæssig bebyggelse
  • Reglerne for direkte at viderefakturere konsulentomkostninger tydeliggøres
  • Satsen for deltagelse for security seminar bliver sænket
  • Færøerne forventes at overgå til nyeste lovgivning pr. 1. juli. Gebyrbekendtgørelsen for Færøerne ændres derfor jf. de gældende regler i Danmark
  • De resterende gebyrer og satser er uændrede
Ændringerne forventes at træde i kraft 1. juli 2017.

Læs høringen på Høringsportalen i højre kolonne
Mere information
Kontakt

 
Sidst opdateret: 10.04.2017