Bestemmelser om Luftfart BL 1-7 om flyvehåndbøger er opdateret og moderniseret
23.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har opdateret og moderniseret BL 1-7 ’bestemmelser om flyvehåndbøger’. BL’en træder i kraft den 1. juli 2017.

Anvendelsesområdet for BL’en er ændret til alene at gælde såkaldte Bilag II luftfartøjer – dvs. luftfartøjer, som ikke er omfattet af forordning 216/2008.

Tidligere gjaldt BL’en for flyvehåndbøger for luftfartøjer med største flyvevægt over 5700 kg. Moderniseringen af BL’en har medført, at det nu er blevet muligt at medbringe og anvende flyvehåndbogen i elektronisk format.

Du finder BL’en via linket i spalten til højre.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Sabine Koch
Sidst opdateret: 23.05.2017