Nye regler om flyvning over støjfølsomme naturområder i Danmark
01.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet ny Bestemmelse om Luftfart (BL 7-15) om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark. BL’en træder i kraft 1. juli 2017.

BL’en er justeret, så de omfattede naturområder er i overensstemmelse med de fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, der er udpeget af EU.

Seks mindre områder er udgået, da disse ikke længere anses for støjfølsomme.

Derudover er der sket små justeringer af afgrænsningen af en række områder.

Læs høringen via linket i spalten til højre.
Sidst opdateret: 01.05.2017