Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tager temperaturen på arbejdsmiljøet i dansk luftfart
18.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemfører sammen med Arbejdsmiljørådet for Luftfart henover sommeren 2017 for første gang en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at afdække arbejdsmiljøet blandt piloter og kabinebesætningsmedlemmer ansat inden for dansk luftfart.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med Arbejdsmiljørådet for Luftfart gennem de seneste otte år udgivet en lang række vejledninger samt videoklip med henblik på at sætte fokus på de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der findes inden for luftfart. Baseret på disse erfaringer har styrelsen nu besluttet, at det er relevant at undersøge, hvorvidt der er behov for yderligere at målrette den fremtidige indsats på arbejdsmiljøområdet. Derfor gennemfører vi nu en omfattende spørgeskemaundersøgelse.

Til det formål har styrelsen indgået en aftale med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at foretage en måling af arbejdsmiljøet blandt de godt 4300 besætningsmedlemmer, der er beskæftiget inden for dansk luftfart. NFA har stor erfaring på området, da institutionen hvert andet år gennemfører en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark” blandt 50.000 beskæftigede danskere.

Med NFA´s erfaringer vil der være rig mulighed for senere at sammenligne arbejdsmiljøet i luftfartsbranchen med arbejdsmiljøet i andre relevante brancher.

Spørgeskemaundersøgelsen inden for luftfart gennemføres henover sommeren 2017. Resultatet forventes at foreligge sidst på året og vil danne grundlag for luftfartsselskabernes og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens fortsatte fælles indsats for at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø blandt de flyvende i dansk luftfart.
Sidst opdateret: 02.10.2017