To bestemmelser om luftfart (BL) ophæves
31.05.2017

Som led i det regelsaneringsprojekt, der er i gang på Flight Crew Licensing (FCL)-området (BL 6-serien), har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen identificeret to BL’er, som nu ophæves.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ophæver pr. 1. juni 2017 BL 6-10 (Bestemmelser om pilotcertifikater/beviser, flyvemaskine og helikopter) og BL 6-37 (Bestemmelser om certifikat som kabinebesætningsmedlem, CA-certifikat, herunder grunduddannelse)

BL’erne har ikke været i offentlig høring, da der er ikke er tale om en ændring af retstilstanden, men udelukkende om regelsanering, idet områderne nu fuldt ud er reguleret af bestemmelserne i EU-Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1178/2011.
Kontakt
Chefkonsulent
Keld Zülow
Sidst opdateret: 31.05.2017