Ændring af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelser på luftfartsområdet
27.06.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet ændringsbekendtgørelser til gebyrbekendtgørelserne på luftfartsområdet. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2017.

Ændringerne i gebyrbekendtgørelserne på luftfartsområdet er følgende:
  • Der bliver indført et gebyr for registrering af ejere af droner til brug uden for bymæssig bebyggelse
  • Reglerne for direkte at viderefakturere konsulentomkostninger bliver tydeliggjort. 
  • Satsen for deltagelse på security seminar bliver sænket
De resterende gebyrer og satser er uændrede.

Den kongelige anordning, hvori de seneste ændringer af Lov om luftfart sættes i kraft for Færøerne, forventes først underskrevet af Regenten i august og forventes at træde i kraft 1. september.

Ændringsbekendtgørelserne træder i kraft 1. juli 2017.
Sidst opdateret: 27.06.2017