Mere gennemsigtige lufthavnstakster
03.07.2017

Dette led i regeringens luftfartsstrategi sikrer mere ligeværdig og transparent forhandling om lufthavnstaksterne, og skaber grundlag for fortsat vækst i såvel national som international tilgængelighed, til gavn for hele Danmark.

Taksterne for luftfartsselskabernes benyttelse af lufthavne, fastsættes fortsat gennem en forhandling mellem et lufthavnsdriftsorgan og luftfartsselskaberne. Nærværende BL fastsætter rammerne for denne forhandling, samt fastlægger processen hvis parterne ikke opnår enighed i deres forhandling (fall back).

Herved sikres, at lufthavnstaksterne har den rette balance mellem et økonomisk incitament til at drive en effektiv lufthavn, et højt investeringsniveau og et konkurrencedygtigt takst- og serviceniveau over for passagerer og luftfartsselskaber.

De vigtigste ændringer i bekendtgørelsen vedrører blandet andet:

• Et ændret interval for krydssubsidiering fra det kommercielle merafkast til det luftfartsmæssige område i fall back.
• Indførsel af transfertakst i fall back.
• Udmelding af en fælles passagerprognose i fall back.
• Ændring af takstperiode og ikrafttrædelse.
• Ændring af indhold af den informationspakke der udarbejdes i forbindelse med takstforhandlingerne.

Mere information
Kontakt

 
Specialkonsulent
Sabine Lundgaard
Sidst opdateret: 03.07.2017