Din flyafgang er blevet aflyst - læs om dine rettigheder her
19.09.2017

Hvis luftfartsselskabet har aflyst din flyafgang, så har du som passager forskellige rettigheder - læs om dem her.

Hvis luftfartsselskabet har aflyst din flyafgang, skal selskabet tilbyde dig valget mellem

• Refusion af den fulde billetpris eller
• Omlægning af din rejse

Får du ikke tilbudt en omlægning af din rejse, har du mulighed for at købe nye billetter selv og få dine merudgifter refunderet af luftfartsselskabet. Desuden kan du – i visse tilfælde – også være berettiget til kompensation. Dette afhænger af, hvornår du modtog besked om aflysningen.

Har du modtaget meddelelsen mindst to uger før det planlagte afgangstidspunkt, er du ikke berettiget til at modtage kompensation.

Er meddelelsen givet mindre end to uger før det planlagte afgangstidspunkt, så afhænger dine muligheder for at få kompensation af, hvornår du rejser og ankommer til dit rejsemål på den omlagte rejse.

Du skal altid først henvende dig til det luftfartsselskab, hvor du har købt de oprindelige billetter. Kan du ikke blive enig med selskabet, kan du henvende dig til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er klageinstans i sager, hvor du og dit luftfartsselskab ikke kan blive enige. Styrelsen behandler gratis din klage og afgør, hvorvidt du har krav på refusion og/eller kompensation.

Du skal være opmærksom på, at styrelsen alene kan behandle klager over aflyste flyafgange, der udgår fra danske lufthavne og flyafgange fra et tredjeland til Danmark med et EU-luftfartsselskab.
Sidst opdateret: 22.09.2017