Høring over ændringer til bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport
22.09.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ny udgave af BL 5-18: Bestemmelser om flyve- og hviletid for særligt lufttaxioperationer, ambulanceflyvninger og erhvervsmæssige lufttransportoperationer med én pilot.

Ved EU-OPS, Subpart Q i 2008 (forordning 859/2008) blev der indført regler for flight time limitations (FTL) og fatigue.
 
Som forudsat i EU-OPS indførtes ved BL 5-18, 1. udgave, i 2008 nationale regler, der supplerer og udfylder forordningen – blandt andet i forhold til brugen af begreber som ”split duty”, ”inflight rest” og ”standby” mm.

I februar 2016 trådte et nyt harmoniseret FTL- og fatigueregelsæt i kraft (forordning 965/2012, EU.ORO.FTL). Dermed var BL 5-18 som udgangspunkt ikke længere gældende for kommercielle lufttransportoperationer (CAT).

Undtaget herfra er imidlertid lufttaxioperationer, ambulanceflyvninger og erhvervsmæssige lufttransportoperationer med flyvemaskiner med kun én pilot, der fortsat skal benytte Subpart Q samt supplerende bestemmelser i BL5-18 (indtil en forventet forordningsændring i 2020).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan dog konstatere, at bestemmelserne i den gældende BL 5-18 om ”split-duty” igennem årene har givet anledning til fortolkningsproblemer.

Den aktuelle ændring af BL 5-18 præciserer derfor grænserne for anvendelse af ”split duty”.

Herudover bliver der også indført anmærkninger med oplysninger om reglernes komplekse historik.

Endelig bliver der foretaget nogle redaktionelle og lovtekniske ændringer.

Der er frist for bemærkninger den 18. oktober 2017.
Mere information
Kontakt
Luftfartsinspektør
Mads Eklund

 
Sidst opdateret: 22.09.2017