Ny safety-bidragssats gældende for 2018
27.09.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen agter at regulere safety-bidraget for Danmark og Færøerne, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark og Færøerne sættes ned fra 5,25 kr. til 4,75 kr.

Safety-bidraget reguleres årligt, jf. § 148 i lov om luftfart, med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår og fratrukket passagervækstprocenten mellem de to år, der ligger henholdsvis to og tre år før det år, der reguleres for. Den beregnede sats afrundes til nærmeste 25-øre.

Reguleringen af satserne vil blive kundgjort i Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. sammen med reguleringen af de øvrige gebyrer med forventet ikrafttræden 1. januar 2018.

Læs mere om reguleringen af safety-bidragssatserne for 2018 her (nyt vindue)

Sidst opdateret: 27.09.2017