Offentliggørelse af høringssvar modtaget vedr. BL 9-15 om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)
29.09.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte den 3. juli 2017 BL 9-15 om betaling for anvendelse af lufthavne (lufthavnstakster) i høring. Høringsfristen var den 11. september, og styrelsen har modtaget 22 høringssvar.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er i gang med at gennemgå det ganske omfangsrige materiale fra de i alt 22 interessenter, som har valgt at afgive høringssvar til de nye bestemmelser om betaling for anvendelse af lufthavne. Før styrelsen har et samlet overblik og klarhed omkring de endelige bestemmelser om lufthavnstakster, vil styrelsen ikke kommentere indholdet i høringssvarene nærmere.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer, at arbejdet med udarbejdelsen af et høringsnotat er færdiggjort omkring den 1. november 2017.
Mere information
Kontakt

 
Sidst opdateret: 02.10.2017