Høring over ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdet
16.10.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2018, hvori de fleste satser nedsættes. Bekendtgørelsen sendes i høring med frist den 12. november 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny samlet bekendtgørelse, hvori gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. for Danmark, Færøerne og Grønland bliver reguleret. De fleste satser bliver nedsat.

Satserne i gebyrbekendtgørelsen er beregnet på følgende måde på baggrund af Finansministeriets budgetvejledning: omkostninger og over-/underskud på de enkelte gebyrordninger delt med det forventede antal udstedelser på ordningen.

Safety-bidragssatsen sænkes fra 5,25 kr. pr. passager til 4,75 kr. pr. passager.

Størstedelen af de faste gebyrsatser samt satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A1, sænkes.

Satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A2 vedr. godkendelse af simulatorer, hæves.

Grønlands Landsting forventes at sætte de seneste ændringer i lov om luftfart i kraft inden den 1. januar 2018. Bliver disse ændringer ikke vedtaget, sendes en separat bekendtgørelse gældende for Grønland for 2018 i en kort ekstra høring inden den udstedes.

Bekendtgørelsen bliver sendt i høring med frist den 12. november 2017 og forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Reguleringen af gebyrerne følger dels af § 148 i Bekendtgørelse af lov om luftfart, dels af § 31 i Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.

Læs høringen via linket i spalten til højre.

Mere information
Kontakt

 
Sidst opdateret: 16.10.2017