Nye bestemmelser (BL'er) om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation
02.10.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet nye udgaver af BL 7-1 (Bestemmelser om lufttrafikregler), BL 7-14 (Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation) og BL 7-100 (Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen). Reglerne træder i kraft den 12. oktober 2017.

Ændringerne i de nye udgaver af BL’er har baggrund i EU-forordning 2016/1185 (ændring til forordning 923/2012). Forordningen er tredje og sidste fase af gennemførelsen i EU-retten af ICAO’s lufttrafikregler og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og procedurer (SERA-forordningen).

Den tredje fase vedrører først og fremmest reglerne om procedurer for tale-radiokommunikation, som i Danmark hidtil har været gennemført i BL 7-14. Som følge af EU-reglerne er BL 7-14 blevet saneret.

Desuden er BL 7-100, som fastsætter supplerende bestemmelser til SERA-forordningen i overensstemmelse med denne forordning, blevet justeret på visse områder.

Endelig er der foretaget nogle konsekvensændringer og andre mindre ændringer i BL 7-1 om lufttrafikregler, som primært gælder for Færøerne og Grønland, men som dog indeholder enkelte bestemmelser gældende for Danmark også.
Sidst opdateret: 02.10.2017