Revision af BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm.
05.10.2017

Med revisionen af BL 6-08 forbedres rammebetingelserne for virksomheder på luftfartsradio uddannelsesområdet.

Formålet med revisionen af BL 6-08 er, at skabe bedre rammebetingelser for et mere mobilt uddannelses- og prøvesystem for radiocertifikatansøgere.
I praksis er der tale om en regelforenkling på området, som skaber mere mobilitet for den enkelte aktør, og et mere fleksibelt regelsystem.

De reviderede bestemmelser åbner blandt andet op for, at afholdelse af de praktiske prøver for radiocertifikatansøgere kan udføres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller af en sprogtestvirksomhed, som styrelsen har godkendt.

Derudover bliver det som noget nyt muligt at gennemføre uddannelse og prøver som en integreret del af lufttrafiktjenestesimulatoruddannelsen.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Mads Heising eller til info@tbst.dk.
Mere information
Kontakt
Luftfartsinspektør
Mads Heising
Sidst opdateret: 05.10.2017