Ændring af bestemmelser om lufthavnstakster skal sikre højere tilgængelighed til, fra og i Danmark via luftfarten
16.11.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har revideret bestemmelserne om fastsættelse af betaling for luftfartsselskabernes brug af lufthavne i Danmark (lufthavnstakster). De reviderede regler skal sikre en mere ligeværdig og transparent forhandling om lufthavnstakster, serviceniveau og investeringer i lufthavnene. Det vil give mulighed for fortsat vækst i såvel national som international tilgængelighed, til gavn for hele landet.

Taksterne for luftfartsselskabernes benyttelse af lufthavne fastsættes som hidtil gennem en forhandling mellem lufthavnen og luftfartsselskaberne. I disse forhandlinger aftales serviceniveau og kapacitet i lufthavnen, fremtidige investeringer samt luftfartsselskabernes betaling for brug af lufthavnen (taksterne).

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen fastsætter rammerne (kaldet BL 9-15) for denne forhandling samt fastlægger processen, hvis parterne ikke opnår enighed om en aftale (fall back).

De vigtigste ændringer i bestemmelserne er følgende:

• En justering af reguleringsmodellen, så der skabes større sikkerhed for, at en større del af lufthavnens kommercielle indtjening bliver brugt direkte til at dække investeringer og omkostninger ved drift af lufthavnen
• Der gives mulighed for at parterne kan aftale taksterne for en periode på op til seks år, hvilket er to år længere end hvad der tidligere har været praksis
• Med det formål at sikre ligeværdige og transparente forhandlinger mellem lufthavnene og luftfartsselskaberne ændres indholdet i den informationspakke, der skal udarbejdes i forbindelse med takstforhandlingerne

Den reviderede udgave af BL 9-15 er dels en udmøntning af regeringens luftfartsstrategi for Danmark, som udkom i juli 2017 [link], og dels en evaluering forud for den kommende reguleringsperiode.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2018.

Læs BL'en og høringen via links i spalten til højre.
Kontakt

 
Specialkonsulent
Sabine Lundgaard
Sidst opdateret: 17.11.2017