Ny lovbekendtgørelse på luftfartsområdet
06.11.2017

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udstedt en ny lovbekendtgørelse på luftfartsområdet. Lovbekendtgørelsen er en sammenskrivning af gældende love på området.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udstedt en ny lovbekendtgørelse på luftfartsområdet. Der er tale om bekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017 af lov om luftfart.

Lovbekendtgørelsen er udelukkende en sammenskrivning af gældende love, hvilket betyder, at der ikke er indholdsmæssige ændringer i denne lov.

Lovbekendtgørelsen indeholder de seneste ændringer af luftfartsloven:
• lov nr. 736 af 25. juni 2014
• lov nr. 742 af 1. juni 2015
• lov nr. 1896 af 29. december 2015
• lov nr. 426 af 18. maj 2016
• lov nr. 602 af 4. juni 2016

Ovennævnte ændringslove indeholder blandt andet følgende ændringer:

• Mulighed for at fastsætte bestemmelser om, hvilken myndighed inden for politiet der skal behandle sager  om godkendelse af personer, som skal have adgang til lufthavnes afspærrede områder
• Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, når det gælder ansøgning om udstedelse af personcertifikater og anmodning om behandling af klager fra flypassagerer
• Fri adgang til og fra ankomst- og afgangsterminaler
• Trafikledelsesordninger på flyvepladsernes område og opkrævning af betaling
• Forbud mod anvendelse af elektroniske cigaretter på passagerluftfartøjer
• Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler, samt afgifter og gebyrer.

Du kan læse lovbekendtgørelsen via linket, som du finder i spalten til højre.
Kontakt
Fuldmægtig
Maria Michelsen
Sidst opdateret: 06.11.2017