Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder nye bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm.
24.11.2017

Med revisionen af BL 6-08 får virksomheder og elever bedre rammebetingelser for uddannelses- og prøvesystemet på luftfartsradiouddannelsesområdet.

Under den offentlige høring af BL 6-08 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget både positive tilkendegivelser og enkelte mere kritiske svar, som vi har imødekommet i det omfang, det har været muligt.

Den nyudstedte BL 6-08 skaber bedre rammebetingelser for uddannelses- og prøvesystemet for radiocertifikatansøgere. I praksis er der tale om en regelforenkling, som skaber mere mobilitet for den enkelte aktør og et mere fleksibelt regelsystem.

De reviderede bestemmelser gør det blandt andet muligt, at de praktiske prøver for radiocertifikatansøgere kan udføres af enten Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller af en sprogtestvirksomhed, som styrelsen har godkendt.

Derudover bliver det som noget nyt muligt at gennemføre uddannelse og prøver som en integreret del af lufttrafiktjeneste-simulatoruddannelsen.

Spørgsmål kan rettes til Mads Heising eller info@tbst.dk.
Kontakt
Luftfartsinspektør
Mads Heising
Sidst opdateret: 24.11.2017