Den første version af Luftrumsudviklingsplanen er nu offentlig tilgængelig
21.12.2017

I foråret 2017 sendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sammen med Forsvaret udkastet til luftrumsudviklingsplanen ”Dansk Luftrumsudvikling og udviklingspotentialer 2017+” i høring, og interessenter blev indbudt til at kommentere planen og få indflydelse på den fremtidige udvikling af det danske luftrum.

Hovedformålet med planen er at etablere

• et overordnet grundlag for planlægning for de organisationer/enheder, der har ansvaret for at fremsætte forslag til ændringer af de bestående forhold
• et alment accepteret grundlag, som de myndigheder, der har til opgave at godkende disse ændringsforslag, kan basere deres godkendelse på
• et grundlag, hvori dialogen vedrørende luftrummets fremtidige organisering og styring mellem de forskellige luftrumsbrugere, lufttrafiktjenesteudøvere og luftrumsmyndigheder kan tage sit udgangspunkt

På baggrund af de indsendte kommentarer og udviklingen siden i især EU's Single European Sky-samarbejdet, herunder med udformningen af udkastene til ny EU Air Navigation Strategy og gennemførelsesforordning vedrørende ”Rules for Common Airspace Usage Requirements” (PBN-forordningen), har styrelsen og Forsvaret nu opdateret og færdiggjort planen.

Den første version af Luftrumsudviklingsplanen er tilgængelig via linket i spalten til højre, idet vi har opdateret titlen til ’..2018+’.

Det er tiltænkt, at planen skal opdateres hvert andet år. Kommentarer og forslag til ændringer eller nyt indhold til fremtidige versioner kan sendes til luftfartsinspektør Bo Feldberg på info@trafikstyrelsen.dk
Kontakt
Luftfartsinspektør
Bo Feldberg
Sidst opdateret: 21.12.2017