Høring over ændringer for Færøerne og Grønland til bekendtgørelser om arbejdsmiljø i luftfartøjer
15.12.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til nye bekendtgørelser på arbejdsmiljøområdet i luftfartøjer, som alene indebærer ændringer for Færøerne og i mindre grad Grønland. Der er høringsfrist den 25. januar 2018.

Ændringerne indebærer først og fremmest, at Færøerne omfattes af de bekendtgørelser om arbejdsmiljø i luftfartøjer, der i dag gælder for Danmark og Grønland. 

Ændringerne indebærer endvidere nogle konsekvensændringer i en af bekendtgørelserne som følge af en ændring af lov om luftfart fra 2016, hvor luftfartsselskabernes tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet tilpasses de generelle bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen.

Konsekvensændringerne i bekendtgørelsen er gennemført for Danmark, men mangler at blive gennemført for Færøerne og Grønland, som følge af en senere ikrafttrædelse af lovændringen der.

Med de nye bekendtgørelser får Færøerne og Grønland samme regler som gælder i Danmark.
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Per Strand
Sidst opdateret: 15.12.2017