Ny praksis ved godkendelser af RNP-procedurer til anflyvning af VMC-flyvepladser og helikopterflyvepladser
15.12.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på baggrund af konkrete anmodninger fra den danske luftfartsbranche vurderet mulighederne for at ændre praksis for godkendelse af Required Navigation Performance (RNP) procedurer til anflyvning af VMC-flyvepladser uden lokal lufttrafiktjeneste, samt til private ikke-godkendte helikopterflyvepladser.

Luftrumsbrugerne har haft et praksisforslag til høring og visse brugergrupper har udtrykt ønske om en betydelig lempeligere tilgang end den nuværende praksis.

Styrelsen anerkender, at der er et behov for løbende at følge med i de teknologiske fremskridt som f.eks. remote ATS samt de deraf følgende muligheder. På nuværende tidspunkt, og af hensyn til flyvesikkerheden, finder styrelsen ikke grundlag for at imødekomme alle ønsker.

Det er derfor besluttet, at præcisere praksissen, og at man fremover anvender nedenstående praksis ved vurderingen og godkendelse af om RNP-procedurer:

  • Point in Space (PinS)-procedurer godkendes til anflyvning af flyvepladser og helikopterflyvepladser i forbindelse med Helicopter Emergency Medical Service (HEMS)-operationer i overensstemmelse med hidtidig praksis.
  • RNP-procedurer kan blive godkendt til anflyvning af private VMC-flyvepladser, hvis det på baggrund af en konkret vurdering skønnes at være flyvesikkerhedsmæssigt forsvarligt. I udgangspunktet skal der etableres samme flyvesikkerhedsniveau som ved en offentlig godkendt flyveplads med AFIS-tjeneste.
  • RNP-procedurer kan godkendes til anflyvning af offentlige godkendte VMC-flyvepladser, hvis det på baggrund af en konkret vurdering skønnes at være flyvesikkerhedsmæssigt forsvarligt, og under forudsætning af samtidig etablering af AFIS eller tilsvarende.

Beslutningen bliver offentliggjort ligeledes som AIC.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til luftfartsinspektør Bo Feldberg (bofe@tbst.dk).

Kontakt
Luftfartsinspektør
Bo Feldberg
Sidst opdateret: 15.12.2017