Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyr- og afgiftssatser for civil luftfart 2018
05.12.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2018, hvori de fleste satser nedsættes. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny samlet bekendtgørelse, hvori gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. for Danmark, Færøerne og Grønland bliver reguleret. De fleste satser bliver nedsat.

Safety-bidragssatsen sænkes fra 5,25 kr. pr. passager til 4,75 kr. pr. passager.
Størstedelen af de faste gebyrsatser samt satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A1, sænkes. Satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A2 vedr. godkendelse af simulatorer, hæves.

Reguleringen af gebyrerne følger dels af § 148 i Bekendtgørelse af lov om luftfart, dels af § 31 i Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018.

Se bekendtgørelsen på Høringsportalen og Retsinformation via linkene i højre kolonne.
Sidst opdateret: 05.12.2017