Høring over udkast til ændrede bestemmelser om luftfartshindringer
02.03.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed et udkast til en ændret BL 3-10 i høring. Udkastet omhandler belysning på hindringer og anlæg og skal sikre, at de danske krav er i overensstemmelse med ICAO’s. Udkastet har høringsfrist den 29. marts 2017.

I den ændrede BL 3-10 er bilag 1 erstattet af et nyt bilag, som anvendes af ICAO i konventionen om international civil luftfart, Annex 14, Volume I, Aerodrome Design and Operations, tabel 6-1, 6-2 og 6-3.

Det nye bilag er opdelt i tre sammenhængende tabeller, som indeholder visse lempelser samt uddybende forklaringer som gør reglerne lettere at forstå.

Der indsættes endvidere en overgangsbestemmelse i BL 3-10, pkt. 14.3, som indebærer, at kravene i det nye bilag vil gælde for anlæg opført efter den 1. juli 2018 samt ved udskiftning af hindringslys på eksisterende anlæg, så der ikke opleves gener af forskellige lysniveauer for luftfarten og naboer.

BL’en træder i kraft den 1. juli 2018.
Kontakt
Fuldmægtig
Maria Michelsen
Sidst opdateret: 02.03.2018