Nye bekendtgørelser om arbejdsmiljø ombord på luftfartøjer
06.03.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet nye bekendtgørelser på arbejdsmiljøområdet gældende for hele Rigsfællesskabet. De nye bekendtgørelser omfatter dog alene ændringer for Færøerne og i mindre grad Grønland, så der er de samme regler på området. Bekendtgørelserne træder i kraft 1. april 2018.

Ændringerne indebærer, at Færøerne bliver omfattet af de bekendtgørelser om arbejdsmiljø ombord på luftfartøjer, som indtil nu har været gældende for Danmark og Grønland.

Som følge af en ændring af lov om luftfart fra 2016, vil der for Færøerne og Grønland ske nogle konsekvensændringer. Det betyder, at luftfartsselskabernes tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet bliver tilpasset de generelle bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen. Konsekvensændringerne i bekendtgørelsen var gennemført for Danmark, men ændringerne bliver nu også gennemført for Færøerne og Grønland på grund af en senere ikraftsættelse af lovændringen der.

Sidst opdateret: 06.03.2018