Aflyst fly på grund af strejke – læs om dine rettigheder her
25.04.2018

Hvis du oplever, at dit fly bliver aflyst som følge af en strejke, har du som udgangspunkt ret til valget mellem refusion af flybilletten eller omlægning af rejsen. Du har dog ikke ret til kompensation. Læs mere om refusion, omlægning, overnatning, forplejning og kompensation her.

OPDATERING d. 25. april 2018:

Med fagforeningernes strejkevarsel bliver flytrafikken påvirket, hvis konflikten indtræder. Særligt vil flytrafik til og fra lufthavnene i København og Billund i perioder blive hårdt ramt.

Strejken vil i perioder medføre reguleringer og deraf følgende forsinkelser og aflysninger. Konsekvenserne af strejken vil variere fra dag til dag og fra tidspunkt til tidspunkt – blandt andet afhængigt af hvor mange funktioner, der er strejkeramte på de enkelte vagthold og på de forskellige tjenestesteder.

Under en eventuel strejke vil der altså både være perioder, hvor antallet af fly, der kan opereres, må nedsættes, og perioder, hvor der i København og Billund slet ikke vil være trafikstyring, og hvor trafikken derfor må indstilles. Men der kan også være perioder med helt normal trafikafvikling.

Påvirkningen på de enkelte dage og lufthavne kan Naviair først melde ud 1-2 døgn før afgang. Derfor vil rejsearrangører og luftfartsselskaber først kunne oplyse om forsinkelser eller aflysninger med cirka 1-2 døgns varsel.

Der vil som minimum altid blive opretholdt et nødberedskab, som sikrer afvikling af ambulanceflyvninger, redningsflyvninger, luftfartøjer i nød og statsflyvninger. Også den militære flyvning opretholdes i fuldt omfang.

Grønland og Færøerne er ikke omfattet af en eventuel konflikt.


Hvis din rejse er omfattet af de europæiske regler på området, skal luftfartsselskabet i tilfælde af en aflysning som udgangspunkt tilbyde dig valget mellem:
  • Refusion af flybilletten eller
  • Omlægning af rejsen
Din rejse er omfattet de europæiske regler på området, hvis:
  • Du rejser fra en hvilken som helst lufthavn i EU eller
  • Du ankommer til EU med et EU luftfartselskab
I tilfælde af strejker skal du dog være opmærksom på, at det kan være svært for luftfartsselskabet at tilbyde en omlægning af rejsen. Dette er særligt i situationer, hvor en strejke har ramt al flyvning og det er uklart, hvornår flyvningerne kan genoptages.

Hvis en overnatning bliver nødvendig på grund af omlægningen, skal du tilbydes en hotelovernatning samt transport mellem hotel og lufthavn.

Retten til forplejning indtræder efter:
  • 2 timers forsinkelse i afgang for flyvninger under 1.500 km
  • 3 timers forsinkelse i afgang for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km uden for EU
  • 4 timers forsinkelse i afgang for flyvninger, som er længere end 3.500 km uden for EU
Hvis luftfartsselskabet ikke har tilbudt dig forplejning, og du står i en dansk lufthavn, kan du som tommelfingerregel regne med, at du kan købe mad og drikke (dog ikke alkohol) for:
  • Morgenmad: 80-100 kr.
  • Frokost: 100-125 kr.
  • Aftensmad: 125-150 kr.
Du kan efterfølgende få refunderet dine udgifter af luftfartsselskabet så husk at gemme kvitteringerne for de indkøb, du har foretaget.

I tilfælde af strejke kan du ikke modtage kompensation for din aflyste flyafgang, da aflysningen i sådanne tilfælde skyldes usædvanlige omstændigheder.
Mere information
Vil du klage over din flyrejse?
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler din klage over forsinket eller aflyst flyrejse samt boardingafvisning, når flyselskabet har afvist din klage. Styrelsens klagebehandling er gratis og afgør, om du har krav på kompensation eller refusion.

Start din klage her

Læs mere om passagerrettigheder, erstatning og klager på flypassager.dk
Kontakt
Fuldmægtig
Christina Domenici
Sidst opdateret: 14.06.2018