Ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet sendes i høring
14.05.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 162 af 27. februar 2018 om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet, hvori 31 grænseværdier ændres. Høringsfrist er den 24. maj 2018.

Ændringerne i bekendtgørelsen svarer til de ændringer, Arbejdstilsynet foretager i den tilsvarende bekendtgørelse på arbejdsmiljøområdet generelt.

Ændringerne er en følge af et EU-direktiv (2017/164/EU) med grænseværdier for 31 kemiske stoffer og materialer på arbejdspladsen, som skal være implementeret i dansk ret senest den 21. august 2018.

De nye grænseværdier forventes ikke at få væsentlige erhvervsøkonomiske eller administrative konsekvenser. Når luftfartsselskaberne efterlever de allerede gældende arbejdsmiljøkrav, vil det også være tilstrækkeligt til at overholde de nye grænseværdier.

Du finder et link til høringen i spalten til højre.

Frist for høringen er den 24. maj 2018.
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Per Strand
Sidst opdateret: 14.05.2018