EU-dom ændrer flypassagerers adgang til kompensation i forbindelse med strejker
13.06.2018

En dom fra EU-Domstolen har afgjort, at flypersonalets strejke eller sygefravær som følge af en uventet meddelelse om omstrukturering, ikke udgør en usædvanlig omstændighed. Det betyder, at det i sådanne tilfælde ikke er muligt for luftfartsselskabet at blive undtaget fra pligten til at udbetale kompensation i tilfælde af et flys aflysning eller lange forsinkelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har hidtil lagt til grund, at strejker, der påvirker det transporterende luftfartsselskabs drift, som udgangspunkt betragtes som en usædvanlig omstændighed, der ikke kunne have været undgået, selv om alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

På baggrund af EU-domstolens afgørelse af 17. april 2018 om kompensation som følge af en ’vild strejke’ (C-2018/258), er dette ændret.

Af dommen fremgår det, at følgende ikke er omfattet af begrebet usædvanlige omstændigheder:

•    et spontant fravær af en væsentlig del af flypersonalet (’vild strejke’ dvs. en uofficiel strejke, der ikke er godkendt af fagforeningen), hvor
•    fraværet sker på baggrund af en uventet meddelelse om en omstrukturering af virksomheden, og
•    fraværet sker på medarbejdernes eget initiativ, idet de sygemelder sig

Styrelsen vil administrere fortolkningen af usædvanlige omstændigheder i overensstemmelse med EU-domstolens kendelse.

Hvis du vurderer, at din tidligere afgjorte sag vil få et andet udfald som følge af ovenstående praksisændring, er du velkommen til at ansøge styrelsen om genoptagelse af din sag.

Bemærk dog, at det er en forudsætning, at din sag ikke er omfattet af forældelsesreglerne. Det betyder, at din forsinkelse eller aflysning skal være sket inden for de seneste tre år. En fornyet behandling af din sag vil ikke nødvendigvis betyde, at sagen får et andet udfald.

Du finder et link til dommen fra EU-domstolen via linket i spalten til højre.
Kontakt
Fuldmægtig
Christina Domenici
Sidst opdateret: 13.06.2018