Høring over nye servicemål for flypassagerers ventetid i sikkerhedskontrollen
31.08.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til nye bestemmelser om servicemål for passagerers ventetid i sikkerhedskontrollen. Bestemmelserne er sendt i høring med frist den 21. september 2018.

Servicemålene er bl.a. udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra luftfartsbranchen, herunder luftfartsselskaber og Københavns lufthavn, som i løbet af sommeren 2018 er blevet konsulteret angående målenes niveau.

I bestemmelserne foreslås følgende servicemål:
  1. Den gennemsnitlige ventetid for passagererne over en kalenderuge skal være 5 minutter eller derunder
  2. Over en kalenderuge skal mindst 98 pct. af passagererne have en ventetid på 15 minutter eller derunder
Bestemmelser om serviceniveau for ventetider i sikkerhedskontrol, BL 9-25, forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Bestemmelserne er udarbejdet som led i regeringens luftfartsstrategi fra 2017, som bl.a. lagde op til en reducering af ventetiderne gennem fastsatte servicemål.
Sidst opdateret: 31.08.2018