Høring over regler om flyveledercertifikater for Færøerne og Grønland
20.09.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til BL 6-02 med henblik på at sætte EU’s regler om certificering af flyveledere og flyvelederelever i kraft for Færøerne og Grønland. Høringsfristen er den 10. oktober 2018.

Det overordnede formål med BL’en er at opnå ens regulering i hele Rigsfællesskabet af reglerne for certificering af flyveledere og flyvelederelever og undgå at operere med to forskellige regelsæt.

Reglerne for Færøerne og Grønland kommer dermed til at svare til de regler, der er gældende i EU, dvs. forordning nr. 2015/340 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveledercertifikater.

Med denne BL bliver det muligt at ophæve en række af de hidtil gældende BL’er på området. Det drejer sig om:
  • BL 6-70, Bestemmelser om flyveleder- og flyvelederelevcertifikat, 5. udgave af 9. november 2004
  • BL 6-94, Bestemmelser om teoretisk uddannelse til flyvelederelevcertifikat m.m., 4. udgave af 9. november 2004
  • BL 6-95, Bestemmelser om praktisk flyveledercertifikat m.v., 4. udgave af 9. november 2004
Kontakt
Specialkonsulent
Per Strand
Sidst opdateret: 20.09.2018