Ny safety-bidragssats gældende for 2019
28.09.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastholder safety-bidraget for Danmark, Grønland og Færøerne, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark, Grønland og Færøerne forbliver på 4,75 kr.

Safety-bidraget reguleres årligt, jf. § 148 i lov om luftfart, med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår og fratrukket passagervækstprocenten mellem de to år, der ligger henholdsvis to og tre år før det år, der reguleres for. Den beregnede sats afrundes til nærmeste 25-øre.

Reguleringen af satserne vil blive kundgjort i Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. sammen med reguleringen af de øvrige gebyrer med forventet ikrafttræden 1. januar 2019.

Læs mere om reguleringen af safety-bidragssatserne for 2019 i højre kolonne.
Sidst opdateret: 28.09.2018