Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2017
30.11.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart for 2017 er netop udgivet. Rapporten viser blandt andet, at 2017 var det hidtil sikreste år indenfor global civil luftfart. Der var i 2017 ingen fatale havarier i dansk luftfart, og målsætningerne for sikkerheden for dansk luftfart blev også dette år overholdt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver hvert år en sikkerhedsrapport, der redegør for sikkerheden i den civile luftfart for det forgangne år. 

I sikkerhedsrapporten måles blandt andet sikkerheden i luftfarten på baggrund af de sikkerhedsmål, der er opstillet i det danske State Safety Programme. Sikkerhedsrapporten for 2017 viser, at både den kommercielle og private del af dansk civil luftfart lever op til sikkerhedsmålene. 

Sikkerhedsrapporten gør også status i forhold til styrelsens tilsyn med aktørerne i luftfartsbranchen. Samlet konkluderer sikkerhedsrapporten på baggrund af styrelsens tilsyn, at sikkerheden hos luftfartsaktørerne i Danmark er tilfredsstillende.
Kontakt
Fuldmægtig
Mette Knoth Sørensen
Sidst opdateret: 30.11.2018