Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på luftfartsområdet for 2019
18.12.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2019. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny samlet bekendtgørelse, hvori gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. for Danmark, Færøerne og Grønland bliver reguleret for 2019.

Safety-bidragssatsen fastholdes på 4,75 kr. pr. passager.

Du finder en oversigt over de nye gebyrsatser i bekendtgørelsen. Størstedelen af de faste gebyrsatser samt satsen for gebyrer, der faktureres efter regning, sænkes. Enkelte gebyrer stiger dog. Det drejer sig om følgende gebyrer:

3C2 - Udskrifter fra rettighedsregisteret

4A6 - Udsted/udvid/forny aut. Instruktør

4I1 - Prøve luftradiotelefonist

4J1 - PPL pr. prøve/omprøve pr. fag

4J2 - ATPL pr. prøve/omprøve pr. fag

11A1 – Kursusdag

Reguleringen af gebyrerne følger dels af luftfartsloven, dels af Lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Læs Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Sidst opdateret: 18.12.2018