Høring af pulje til investeringer i mindre, regionale danske flyvepladser
15.04.2019

Puljen har til formål at støtte investeringer i materiel og infrastruktur, som er nødvendige for, at flyvepladserne kan leve op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed. Der er høringsfrist den 14. maj 2019.

Der er afsat 3 mio. kr. pr. år i puljen, som udmøntes første gang i 2019.

Der kan ydes tilskud til:
  • materiel, som er nødvendig for at leve op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security).
  • anlæg af infrastruktur, som er nødvendig for at leve op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security).

Puljen er rettet mod mindre, regionale flyvepladser i Danmark med færre end 200.000 årlige passagerer, da det er disse flyvepladser, der vurderes relativt set at have højere udgifter til sikkerhed pr. passager end de store flyvepladser.
Kontakt
Chefkonsulent
Signe Finderup Slot
Sidst opdateret: 15.04.2019