Høring over udkast til bekendtgørelse om kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet
11.09.2019

Ny bekendtgørelse skal give mulighed for kompensation for ekstraudgifter til nyt helbredsbevis på luftfartsområdet.

Nu får personer med et helbredsbevis til klasse 1, 2 eller 3 på luftfartsområdet mulighed for at søge om kompensation for de ekstraudgifter, de har haft til en ny helbredsundersøgelse før tid.

Muligheden for at søge om kompensation vil gælde for personer, der i perioden 1. juni 2018 til 5. april 2019 fik udstedt et helbredsbevis, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efterfølgende kendte ugyldigt, fordi styrelsen inddrog godkendelsen af det flyvemedicinske center, der havde foretaget undersøgelsen.

Der udbetales kompensation svarende til det antal måneder, man ikke har kunne anvende det ugyldige helbredsbevis. Har man eksempelvis et helbredsbevis udstedt i august 2018, kompenseres man med 30 pct. af prisen for helbredsundersøgelsen og helbredsbeviset, mens man for et helbredsbevis udstedt i december 2018 kompenseres med 70 pct. Der kan ikke søges kompensation til fx rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste mv.

Bekendtgørelsen gør det også muligt for pilotelever at få kompensation for udgifter til pilotuddannelsen, hvis piloteleven ikke kan fortsætte på sin uddannelse på grund af en ændret helbredsvurdering. Kompensationsmuligheden gælder kun pilotelever, der har fået førstegangshelbredsbeviset kendt ugyldigt, fordi styrelsen inddrog godkendelsen af det flyvemedicinske center, der havde foretaget undersøgelsen. Og kompensationen kan kun foregå, hvis den nye førstegangsundersøgelse viser, at piloteleven ikke kan opfylde de grundlæggende klasse 1-helbredskrav, og derfor ikke kan fortsætte sit pilotuddannelsesforløb.

Ansøgning om kompensation skal sendes via en selvbetjeningsløsning på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Løsningen vil være tilgængelig, når bekendtgørelsen træder i kraft.

De personer, der omfattes af kompensationsmuligheden, fordi deres helbredsbevis er kendt ugyldigt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil modtage et brev om, hvordan de skal søge, og hvornår kompensation vil blive udbetalt.

Høringsfristen er den 18. september.

Læs høringen på Høringsportalen.dk.
Sidst opdateret: 11.09.2019