Høring over revision af Trafik- og Byggestyrelsens gebyrbekendtgørelse på postområdet
27.09.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse, der fastsætter gebyrsatser for postområdet gældende for 2017.

Trafik- og Byggestyrelsen regulerer to satser på området. Begge med virkning pr. 1. januar 2017.

Det formålsbestemte gebyr, der finansierer Trafik- og Byggestyrelsens tilsyn med de postbefordrende virksomheder reguleres i 2017 til 3,03 kr. pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser fra 2,97 kr. i 2016.  

Satsen for gebyr efter regning, der finansierer Trafik- og Byggestyrelsens omkostninger ifm. udstedelse af tilladelser og godkendelse af taksfatsættelser, nedsættes til 1.070 kr. pr. time i 2017 fra 1.800 kr. pr. time i 2016. Nedsættelsen foretages for at bringe balance mellem Trafik- og Byggestyrelsens indtægter og omkostninger, samtidig med at det eksisterende underskud afvikles.

Trafik- og Byggestyrelsens regulering af gebyrsatserne forventes samlet, at sænke omkostningerne for de erhvervsmæssige postbefordrende virksomheder med estimeret mindre end 0,1 mio. kr. i 2017.

Det formålsbestemte gebyr skal en gang årligt reguleres jf. postlovens §23 stk. 4. Gebyr efter regning skal jf. Finansministeriet budgetvejledning afsnit 2.3.1.2 reguleres årligt, med henblik på at skabe balance mellem indtægter og omkostninger over en 4-årig periode.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes til mailadressen: info@tbst.dk, senest den 25. oktober 2016. Mærk venligst mailen med ”j.nr. TS00108-00037”.
Kontakt
Fuldmægtig
Rasmus Hjorth
Sidst opdateret: 27.09.2016