Ny bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter
17.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som udmønter lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af vejloven og jernbaneloven m.v. (implementering af EU’s VVM-direktiv for statslige vej- og jernbaneprojekter).

Loven fastsætter de administrative VVM-procedurer, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal varetage som kompetent VVM-myndighed.

Loven indeholder enkelte bemyndigelsesbestemmelser, hvorefter der kan fastsættes nærmere regler. Udkastet til bekendtgørelse fastsætter regler om overvågning, hvis et projekt har væsentlig skadelig indvirkning på miljøet, samt regler om offentlighed og samordnede procedurer.

Bekendtgørelsen udmønter således bemyndigelsesbestemmelserne i vejloven og  i jernbaneloven.
Kontakt
Specialkonsulent
Christina Bergendorff
Sidst opdateret: 17.05.2017