Nye regler fra 1. juli 2017 for visse former for lokal og regional rutekørsel med bus
22.06.2017

Lokal og regional speciel rutekørsel, der ikke er skolekørsel, arbejdstagerkørsel eller kørsel til og fra færge- og lufthavne, kan fra den 1. juli 2017 blive udført på grundlag af en skriftlig kontrakt mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren.

På nuværende tidspunkt kræves der tilladelse til alle former for lokal og regional rutekørsel. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder tilladelsen efter en vurdering af behovet for kørslen.

Fra den 1. juli vil der ikke blive krævet tilladelse til lokal og regional speciel rutekørsel, der ikke er skolekørsel, arbejdstagerkørsel eller kørsel til og fra færge- og lufthavne.

Skolekørsel og arbejdstagerkørsel kan også blive udført uden tilladelse, hvis passagererne er personer med handicap.

I de tilfælde, hvor der ikke kræves tilladelse til kørslen, skal der foreligge en skriftlig kontrakt mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren. Kontrakten skal indeholde følgende oplysninger:
  • buskørselsvirksomhedens navn og CVR-nr.
  • transportarrangørens navn og CVR-nr.
  • beskrivelse af ruten med angivelse af udgangspunkt og endepunkt samt eventuelle steder, hvor der optages og afsættes passagerer
  • hvilken periode kørslen udføres (driftsperiode)
  • tidspunkter for kørslen
  • hvilken kategori af passagerer der befordres.
En kopi af den skriftlige kontrakt, skal medbringes under kørslen (evt. i elektronisk form).
På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside er der en blanket, der kan anvendes ved indgåelse af kontrakten mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren.

Ansøgninger, der er modtaget i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden den 1. juli 2017, vil blive behandlet efter de indtil da gældende regler.
Sidst opdateret: 13.11.2017